RBV I ruminants

Biological relative value of iodine for ruminants. Reference 100%: potassium or sodium iodide.

Values

Feed Perimeter As fed SD Range On DM SD Range Unit Other SD Range Unit Count Count Count
Calcium iodate anhydrous - 106 % 2
Calcium iodide - 110 % 1
Diiodosalicylic acid - 36 % 2
Ethylenediamine dihydroiodide - 111 % 3
Pentacalcium orthoperiodate - 111 % 2
Potassium iodide - 100 % 7
Sodium iodide - 100 % 7